Artboard 7-100.jpg
Artboard 3-100.jpg

รางวัลที่ 1 - I PHONE PRO MAX

13964

Artboard 5-100.jpg

รางวัลที่ 3 - I PHONE 12

17523

Artboard 4-100.jpg

รางวัลที่ 2 - I PHONE 12 PRO

15893

Artboard 6-100.jpg

รางวัลที่ 4 - I PHONE 12 MINI

18506

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัลได้ทางร้านที่สั่งชื้อ

(หากรางวัลไหนไม่มีผู้มายืนยันภายใน 7 วัน ทางเราจะ random ผู้โชคดีใหม่)